Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Naukowcy

Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej przyjęte w dniu 22 stycznia 2016 r.

 

 

Zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do planowanego zwiększenia wycinki drzew i wzrostu ingerencji gospodarki leśnej na obszarze Puszczy Białowieskiej wyraziła 22 stycznia 2015 roku Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Uchwała Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej


 

 

Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła 25 lutego 2016 roku uchwałę w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, domagając się od rządu objęcia jej w całości skuteczną ochroną w formie parku narodowego.

Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji

 

Kilkunastu naukowców 12 marca 2016 roku opublikowało „Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji”. W oparciu o dane naukowe autorzy w obszernej publikacji obalają liczne mity i przekłamania na temat Puszczy Białowieskiej.

Apel Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 18.03.2016 r. o odstąpienie od planowanej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

 

 

Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 18 marca 2016 roku wystosowała apel do ministra środowiska o niepodejmowanie działań zmierzających do wzrostu ingerencji w zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej.

Stanowisko Rad Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną

 

 

21 i 22 marca 2016 roku wspólne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej przyjęły Rady Wydziałów: Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, które postulowały objęcie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego, podkreślając tym jej ogromną wartość jako dziedzictwa całego narodu.

« 1 2 3 »