Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Nasze osiągnięcia

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w ramach akcji „Rykowisko dla jeleni nie dla myśliwych” przyniosły wiele istotnych rezultatów.

Strefa wolna od polowań obejmuje ponad 30 km2 cennego lasu i pomniejsza o ok. 8% obszary obwodów łowieckich zarządzanych przez Lasy Państwowe na terenie Puszczy Białowieskiej. Rozporządzenie zabraniające odstrzałów redukcyjnych w otulinie parku narodowego ma na celu zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych i ewolucyjnych. Należy je uznać za modelowe i wyznaczające wysokie standardy ochronne. Zakłada ono dbanie o utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych dzięki zachowaniu naturalnych procesów kształtowania liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych przez nieprowadzenie odstrzałów redukcyjnych oraz likwidację nęcisk i urządzeń łowieckich.

  • Rozpoczęcie merytorycznej dyskusji nad wpływem polowań na przyrodę

24 listopada 2011 roku decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylono decyzję RDOŚ odrzucającą wniosek Stowarzyszenia o wstrzymanie działalności łowieckiej na obszarze Natura 2000 „Puszcza Białowieska” i podjęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko. 29 sierpnia 2012 r. decyzją Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, uchylono wcześniejszą negatywną decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Białegostoku. Otwiera to pole do podjęcia poważnej dyskusji na temat realnego wpływu polowań na środowisku naturalne opartej na poważnych i konkretnych badaniach. Jest to kolejny krok w celu uzyskania wiedzy pozwalającej organizować polowania w sposób nieszkodzący środowisku a także lepszemu poznaniu ekosystemu leśnego.

  • Popularyzowanie turystyki przyjaznej środowisku i ludziom

Społeczna akcja „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych” ma na celu propagowanie spędzania czasu w lesie, bezkrwawych łowów i ochrony przyrody. Okazuje się, że bardzo wielu ludzi chce mieć możliwość obserwowania rykowiska w bezpieczny i przyjazny przyrodzie sposób. Rekreacyjne spędzanie czasu w pięknych okolicznościach przyrody Puszczy Białowieskiej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów. Do Puszczy przyjeżdżają całe rodziny miłośników przyrody z Polski i Europy a dzika uroda jelenich godów staje się ulubionym tematem fotografów przyrody. Obserwacja rykowiska to także korzyści dla lokalnej społeczności. Dzięki promocji jelenich godów, sezon turystyczny w Puszczy Białowieskiej trwa nawet do połowy października. Atrakcyjność rykowiska dla miłośników przyrody dostrzega także dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego, która w ubiegłych latach na czas jelenich godów wydłużyła możliwość przebywania w północnej części parku narodowego.