Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Naukowcy

Raport Towarzystwa Ochrony Krajobrazu w Hajnówce „Ekonomiczne informacje związane z funkcjonowaniem PGL Lasy Państwowe na obszarze Puszczy Białowieskiej”

Nasadzenia - dlaczego szkodzą Puszczy Białowieskiej, dr Michał Żmihorski, dr hab. Przemysław Chylarecki, dr hab. Anna Orczewska, prof. dr hab. Tomasz Wesołowski

 

Ulotka o nasadzeniach w Puszczy Białowieskiej realizowanych przez leśników i ich szkodliwości.

Głos naukowców przyrodników w debacie publicznej, Anna Orczewska

 

Prezentacja Anny Orczewskiej z Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, Katowice - Tarnowskie Góry 2017.

Opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody w sprawie projektu aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża

 

Państwowa Rada Ochrony Przyrody wyraziła 18 listopada 2015 roku zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do propozycji zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej oraz wzrostu ingerencji gospodarki leśnej w strukturę i stopień zachowania zbiorowisk leśnych tego obszaru, zawartą w projekcie aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża.

Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej

 

 

 

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wyraził 26 listopada 2015 roku zaniepokojenie planowanym podwyższeniem poziomu pozyskania drewna w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej. 

« 1 2 3 »