Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Ekonomiczne Informacje związane z funkcjonowaniem PGL Lasy Państwowe w obszarze Puszczy Białowieskiej

Eksploatacja Puszczy Białowieskiej ekonomicznie jest całkowicie nieopłacalna, ba, od wielu lat przynosi poważne straty. Na dodatek, wyniszcza te cechy lasu, o które chodzi przyrodnikom i turystom ze świata. Więc o co tu chodzi? Z jakiego powodu PGL Lasy Państwowe do dialogu profesjonalistów wciągnęły kilkudziesięciotysięczną społeczność mieszkającą na tych terenach? Wieloletnie działania tej instytucji mają jednoznaczny związek z powstaniem bardzo niekorzystnej sytuacji społecznej. Jako społeczeństwo mieszkające w regionie Puszczy Białowieskiej jesteśmy manipulowani i używani w nieujawnianej publicznie rozgrywce. Funkcjonariusze LP nigdy nie umieli, w sposób oparty na naukach ekonomicznych i przyrodniczych, wiarygodnie uzasadnić swojego przemocowego postępowania w Puszczy Białowieskiej. A płynący z całego świata głos naukowców - przyrodników – po prostu ignorowali. Raport ten jest zapisem liczb i faktów. Źródła tych informacji są przytoczone – najważniejsze z nich otrzymaliśmy z PGL Lasy Państwowe. Zapraszamy Czytelnika do zajrzenia za kulisy działań tej instytucji na obszarze światowego dziedzictwa ludzkości – w Puszczy Białowieskiej.