Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Obrońcy Puszczy Białowieskiej

Ponad 123 tysiące Polek i Polaków, współwłaścicieli Puszczy Białowieskiej, wypowiedziało się w jej obronie, podpisując petycję do premier Beaty Szydło „Kocham Puszczę”. Z kolei apel do premier o objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym podpisało prawie 500 mieszkańców powiatu hajnowskiego, a organizatorzy zbiórki podpisów stworzyli nieformalną grupę Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej.

Puszcza Białowieska, happening "Cała Puszcza pod ochroną", Kraków, Rynek Główny, 12 marca 2016. Fot. Agnieszka Gołębiowska

Negatywną opinię w sprawie zwiększenia cięć w Puszczy Białowieskiej wyraziła m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego, Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnie Rady Wydziałów: Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownicy i doktoranci Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Polskie Towarzystwo Etologiczne. Kilkunastu naukowców z prof. Tomaszem Wesołowskim na czele opublikowało „Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji”, natomiast 25 autorytetów w dziedzinie nauk biologicznych wystosowało „List otwarty środowiska naukowego w sprawie Puszczy Białowieskiej”. Na łamach portalu Lewica.pl w obronie Puszczy wystąpił prof. Ludwik Tomiałojć, były przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN i Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. Głos w dyskusji zabrała także prof. Małgorzata Latałowa z Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przeciwko wycince wypowiedzieli się także zagraniczni naukowcy, m.in. Europejski Oddział Society for Ecological Restoration czy Luc Bas, dyrektor Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). List do polskich władz w obronie Puszczy skierowało kilku wybitnych naukowców z dziedziny biologii, ekologii, historii lasów i nauk botanicznych, m.in. z Uniwersytetu w Oxfordzie i Uniwersytetu Harvarda.

W obronie Puszczy Białowieskiej występują liczne organizacje pozarządowe, oprócz Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, m.in. Greenpeace Polska, WWF Polska, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Greenmind, Stowarzyszenie dla Natury WILK, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i kilkanaście innych towarzystw ornitologicznych. Marsz Entów w Warszawie zorganizowały: Partia Zielonych, Fundacja Strefa Zieleni, Ostra Zieleń, Zielone Wiadomości oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, natomiast wśród organizatorów manifestacji w obronie Puszczy Białowieskiej, które odbyły się w innych miastach byli m.in. aktywiści Fundacji Viva! Akcja dla Zwierząt, Rozbrat, Poznaniacy przeciwko Myśliwym, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Cecylia Malik i kolektyw Niedzielni.

Związek Polskich Fotografów Przyrody zaapelował o natychmiastowe powstrzymanie zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej. Z własnym apelem wystąpił fotografik i pisarz Lech Wilczek.

Spośród ugrupowań politycznych przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej wypowiedziała się Partia Zieloni, partia Razem oraz Nowoczesna. Podejście Jana Szyszki do Puszczy Białowieskiej skrytykowali we wspólnym wystąpieniu czterej byli ministrowie środowiska: prof. Maciej Nowicki, prof. Andrzej Kraszewski, Marcin Korolec i dr Maciej Grabowski.