Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Lech Kaczyński w obronie Puszczy Białowieskiej

W 2006 roku do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło ok. 10 tysięcy listów z kraju i zza granicy w obronie Puszczy Białowieskiej. Prezydent Lech Kaczyński podjął decyzję o zaangażowaniu się w rozwiązanie problemów Puszczy Białowieskiej. W trosce o ten wyjątkowy las powołał w 2006 roku zespół do opracowania projektu ustaw regulujących status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się 21 lipca 2006 roku. Zwracając się do zebranych, Prezydent RP Lech Kaczyński powiedział m.in.: „Zdaję sobie sprawę, że nasza przyroda to jeden z naszych największych kapitałów. A perłą w koronie jest tutaj Puszcza Białowieska. Może jeszcze te perły są dwie czy trzy inne poza Puszczą (...) I trzeba się dziś zastanowić – przyszedł już na to czas – powiedziałbym, po okresie pewnego chaosu, po okresie różnego rodzaju bólów związanych z transformacją, żeby kwestię Białowieży w ten sposób uporządkować, aby z jednej strony nie naruszało to interesów mieszkańców tej części naszego kraju, ale z drugiej strony, by to wielkie dobro, jakim jest dla nas Puszcza, zostało w pełni zachowane. I myślę, że Państwo znajdziecie tutaj takie rozwiązanie, które właśnie temu będzie służyć(...)”

Zespół miał charakter interdyscyplinarny, reprezentowane były w nim środowiska: naukowe, społeczne, ekologiczne i samorządowe. Przewodniczącym wybrano prof. dr hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego, a zastępcami prof. dr hab. Tomasza Wesołowskiego oraz dr inż. Bogdana Jaroszewicza.

Zadaniem zespołu było wypracowanie przyrodniczo-społecznych rozwiązań dla tego obszaru, odpowiadających w sposób możliwie jak najlepszy interesom Puszczy i ludzi przy pełnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zróżnicowania etnicznego i religijnego tego regionu. "Efektem prac zespołu było przygotowanie projektu trzech ustaw, zawierających nową formułę ochrony Puszczy Białowieskiej. Pakiet ten został przekazany m.in. do Ministerstwa Środowiska, które w pełni poparło potrzebę poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego” - czytamy w archiwum prezydenta Kaczyńskiego na stronie prezydent.pl Warto w tym miejscu dodać, że resortem środowiska kierował wówczas Jan Szyszko. Teraz ministerstwo zaprzecza, jakoby Lech Kaczyński opowiadał się za objęciem całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym.

Puszcza Białowieska. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Projekty ustaw (pdf)