Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Uchwała Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej

Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła 25 lutego 2016 roku uchwałę w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, domagając się od rządu objęcia jej w całości skuteczną ochroną w formie parku narodowego.

Uznając wyjątkowe znaczenie tego lasu, naukowcy domagają się też: odstąpienia od projektów znacznego zwiększenia intensywności wyrębów w Puszczy, utrzymanie bezwarunkowego zakazu eksploatacji wszystkich fragmentów lasu naturalnego pochodzenia, przygotowania i wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy łączącego ochronę przyrody z zapewnieniem godziwych warunków życia lokalnym społecznościom.