Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji

Kilkunastu naukowców 12 marca 2016 roku opublikowało „Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji”. W oparciu o dane naukowe autorzy w obszernej publikacji obalają liczne mity i przekłamania na temat Puszczy Białowieskiej.

"Wyręby lasów naturalnych, rozpoczęte na skalę przemysłową w 1915 roku, na znacznym obszarze Puszczy trwają do dziś, a pozyskanie drewna było utrzymywane na bardzo wysokim poziomie do roku 2012. Przez ostatnie 100 lat wycięto w Puszczy wiele milionów metrów sześciennych drewna. Wyręby starych drzewostanów pochodzenia naturalnego i zastępowanie ich nowymi nasadzeniami drzew powodują zasadniczą zmianę przebiegu procesów przyrodniczych, gwałtowny spadek rodzimej różnorodności przez ubywanie gatunków, zwłaszcza reliktów puszczańskich oraz ograniczanie ilości substratów (np. rozkładającego się drewna) krytycznych dla rozwoju leśnej różnorodności biologicznej” - napisali eksperci.

Ich zdaniem cięcia sanitarne, czyli usuwanie zamierających drzew, i inne formy zwalczania „szkodników” prowadzą (podobnie jak w przypadku wyrębu starodrzewu) do znacznego zaburzenia naturalnych procesów oraz zubożania różnorodności biologicznej w lasach.

Autorami publikacji są: prof. Tomasz Wesołowski (Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Anna Kujawa (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN), dr Andrzej Bobiec (Uniwersytet Rzeszowski), dr Adam Bohdan (Fundacja "Dzika Polska), dr Lech Buchholz (Polskie Towarzystwo Entomologiczne), dr Przemysław Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Jacek Engel (Fundacja Greenmind), Michał Falkowski (Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne), prof. Jerzy M. Gutowski (Zakład Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa), prof. Bogdan Jaroszewicz (Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr Sabina Nowak (Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”), dr Anna Orczewska (Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski), Robert W. Mysłajek (Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski) i prof. Wiesław Walankiewicz (Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).