Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Stanowisko Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża

Rada Naukowa BPN zaprotestowała 4 grudnia 2015 roku przeciwko naruszaniu w dokumentach aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża uzgodnionych zasad zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO.

„Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego z niepokojem przyjęła fakt, że w poddanych publicznym konsultacjom dokumentach Aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża, nie ma żadnego odniesienia do Obiektu Światowego Dziedzictwa, jego zasad zarządzania i jego strefowania”.

„Takie postępowanie narusza wiarygodność nie tylko Nadleśnictwa Białowieża, ale wszystkich instytucji wchodzących w skład Obiektu oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jako strony międzynarodowej konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W związku z tym Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego wzywa Nadleśnictwo Białowieża i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku do pełnego uwzględnienia w przygotowywanych leśnych dokumentach planistycznych strefowania Obiektu Światowego Dziedzictwa „Bialowieza Forest” oraz obowiązujących w nim zasad zarządzania" - napisała Rada.