Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej przyjęte w dniu 22 stycznia 2016 r.

Zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do planowanego zwiększenia wycinki drzew i wzrostu ingerencji gospodarki leśnej na obszarze Puszczy Białowieskiej wyraziła 22 stycznia 2015 roku Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„Zamiar kilkukrotnego podwyższenia poziomu pozyskania drewna, w stosunku do obowiązującego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża, nie znajduje, naszym zdaniem, uzasadnienia” – napisali naukowcy.

Biolodzy przypominają, że Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce, tak dobrze zachowanym fragmentem mieszanych lasów liściastych strefy umiarkowanej, a także podkreślają, że od lat dziewięćdziesiątych XX wieku społeczeństwo i naukowcy zabiegają o rozszerzenie granic parku narodowego na teren całej puszczy.