Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Apel Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego o odstąpienie od planowanej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 18 marca 2016 roku wystosowała apel do ministra środowiska o niepodejmowanie działań zmierzających do wzrostu ingerencji w zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej.

Naukowcy zaapelowali do ministra o podjęcie prac zmierzających do objęcia Puszczy parkiem narodowym.

„To właśnie dzięki ograniczonej ingerencji człowieka Puszcza Białowieska jest dziś najlepiej zachowanym lasem nizinnym w strefie umiarkowanej Europy, a wpisanie jej na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO sprawia, że jej ochrona to nie tylko obowiązek patriotyczny, lecz także odpowiedzialność władz polskich przed opinią międzynarodową za zachowanie jej wyjątkowego charakteru” - napisali.