Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

List otwarty pracowników i doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

1 maja 2016 roku Wydział Biologii UAM w Poznaniu opublikował list otwarty pracowników i doktorantów do premier RP Beaty Szydło, w którym autorzy „motywowani troską o los jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Polski i Europy”, zaapelowali o objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym.

List podpisały 173 osoby, które popierają postulat zaniechania planowanego zwiększenia wyrębu. Naukowcy zwracają uwagę na szczególnie wysoką wartość merytoryczną artykułu T. Wesołowskiego i współautorów „Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji”.