Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

O nas

Poznajmy się

POZNAJMY SIĘ

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od ponad 30 lat konsekwentnie realizuje swoją misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody.

Jesteśmy przekonani, że dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego to działanie na rzecz wszystkich istot, zarówno przyrody jak i ludzi.

Od samego początku naszego istnienia pracujemy dla skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej, wspólnego dziedzictwa ludzi i przyrody.  Osiągnęliśmy już bardzo wiele, ale nie spoczniemy, dopóki cała Puszcza Białowieska nie będzie należycie chroniona jako park narodowy. 

JAK PRACUJEMY?

Od ponad 30 lat chronimy miejsca przyrodniczo cenne. Puszcza Białowieska to nie tylko sanktuarium dzikiej przyrody, ale i żywe laboratorium, miejsce gdzie człowiek może lepiej poznać otaczający go świat. Musimy zachować takie miejsca dla przyrody, dla nas i przyszłych pokoleń. W tym celu prowadzimy społeczny monitoring planów i przedsięwzięć zagrażających Puszczy, uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych i sądowych, promujemy i popieramy mądry rozwój regionu - zgodny z prawem, wymogami ochrony przyrody i budujący dobrostan ludzi w oparciu o zrównoważone użytkowanie zasobów Puszczy. 

Posiadając specjalistyczną i praktyczną wiedzę w zakresie zagrożeń  i wpływu inwestycji na przyrodę, chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem. Pomagamy także lepiej zrozumieć miejsce człowieka w otaczającym go świecie, dzięki warsztatom i szkoleniom opartym na głębokiej ekologii. 

Dzięki naszej pracy Puszcza Białowieska i inne miejsca przyrodniczo cenne wciąż mogą być ostoją dzikiej przyrody. Powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego, utworzenie strefy wolnej od polowań w jego otulinie czy wreszcie sukces akcji Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych to tylko niektóre z działań dla lepszej ochrony tego miejsca. Nie spoczywamy na laurach - jest jeszcze wiele do zrobienia. 

MISJA

wytrwałość

otwartość na współpracę

doświadczenie

solidna wiedza

zaangażowanie

niezależność

Jesteśmy organizacją społeczną, niezależną od biznesu oraz instytucji państwowych, politycznych czy religijnych. Nie przyjmujemy pieniędzy ani innej pomocy od podmiotów, których działania ingerują w stan środowiska naturalnego. Dzięki temu jesteśmy w pełni niezależni i niepodatni na wszelkie formy nacisku.

rzetelność

Dobro przyrody – roślin, zwierząt, ekosystemów – może budzić wiele emocji. I wcale to nas nie dziwi. Jednak wszelkie nasze działania dla miejsc przyrodniczo cennych  inicjujemy i prowadzimy na podstawie racjonalnych przesłanek – wyników badań i monitoringów przyrodniczych,  naukowych prognoz. 

współtworzenie

Jesteśmy obecni w procesie tworzenia, realizacji i podczas monitoringu planów i działań  mających wpływ na ochronę przyrody. Przekazujemy swoje uwagi i porady urzędnikom, inwestorom i społeczeństwu. 

SOLIDNA WIEDZA

Stojąc na straży dzikiej przyrody, działamy w oparciu o racjonalne przesłanki – zdobytą wiedzę naukową, praktykę, najlepsze doświadczenia europejskie.  Dzięki naszym umiejętnościom rozwiązujemy konkretne jak i strukturalne problemy środowiskowe.