Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Naukowcy

Głos naukowców przyrodników w debacie publicznej, Anna Orczewska

 

Prezentacja Anny Orczewskiej z Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, Katowice - Tarnowskie Góry 2017.

Opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody w sprawie projektu aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża

 

Państwowa Rada Ochrony Przyrody wyraziła 18 listopada 2015 roku zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do propozycji zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej oraz wzrostu ingerencji gospodarki leśnej w strukturę i stopień zachowania zbiorowisk leśnych tego obszaru, zawartą w projekcie aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża.

Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej

 

 

 

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wyraził 26 listopada 2015 roku zaniepokojenie planowanym podwyższeniem poziomu pozyskania drewna w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej. 

Stanowisko Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża

 

 

Rada Naukowa BPN zaprotestowała 4 grudnia 2015 roku przeciwko naruszaniu w dokumentach aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża uzgodnionych zasad zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej przyjęte w dniu 22 stycznia 2016 r.

 

 

Zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do planowanego zwiększenia wycinki drzew i wzrostu ingerencji gospodarki leśnej na obszarze Puszczy Białowieskiej wyraziła 22 stycznia 2015 roku Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

« 1 2 »