Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Naukowcy

Uchwała Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej


 

 

Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła 25 lutego 2016 roku uchwałę w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, domagając się od rządu objęcia jej w całości skuteczną ochroną w formie parku narodowego.

Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji

 

Kilkunastu naukowców 12 marca 2016 roku opublikowało „Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji”. W oparciu o dane naukowe autorzy w obszernej publikacji obalają liczne mity i przekłamania na temat Puszczy Białowieskiej.

Apel Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 18.03.2016 r. o odstąpienie od planowanej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

 

 

Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 18 marca 2016 roku wystosowała apel do ministra środowiska o niepodejmowanie działań zmierzających do wzrostu ingerencji w zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej.

Stanowisko Rad Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną

 

 

21 i 22 marca 2016 roku wspólne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej przyjęły Rady Wydziałów: Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, które postulowały objęcie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego, podkreślając tym jej ogromną wartość jako dziedzictwa całego narodu.

List otwarty pracowników i doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

1 maja 2016 roku Wydział Biologii UAM w Poznaniu opublikował list otwarty pracowników i doktorantów do premier RP Beaty Szydło, w którym autorzy „motywowani troską o los jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Polski i Europy”, zaapelowali o objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym.

« 1 2 »