Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Działaj dla Puszczy

Już ponad 160 000 osób podjęło działania, by ochronić Puszczę Białowieską. Dołącz do nich: zaapeluj o zaprzestanie wycinki i rozszerzenie parku narodowego na cały obszar Puszczy. Tylko w ten sposób możemy ją ochronić - dla przyrody, dla nas, dla przyszłych pokoleń.

Podpisz apel: cała Puszcza parkiem narodowym!

Dlaczego to takie ważne?

  • obecne granice parku narodowego są za małe, aby umożliwić niezakłócone trwanie naturalnych procesów przyrodniczych. Poza wyznaczonymi przez ludzi granicami wciąż pozostają naturalne, cenne siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków

  • objęcie całej Puszy jednakowym reżimem ochronnym rozwiąże największy problem Puszczy - konflikt interesu pomiędzy ochroną lasu jako złożonego ekosystemu a pozyskaniem surowca drzewnego z uwagi na jego wartość ekonomiczną.

Nie pozwólmy przerobić Puszczy Białowieskiej na deski!