Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Aktualności

  • Lokalsi w obronie przyrody odwołują się od niezgodnej z prawem decyzji wójta Białowieży

    Pod koniec zeszłego roku Wójt Gminy Białowieża, Albert Litwinowicz, zezwolił na niezgodną z prawem inwestycję na Polanie Białowieskiej. 1,5 ha cennego przyrodniczo miejsca ma zostać wygrodzone i zastawione panelami fotowoltaicznymi wbrew prawu miejscowemu, negatywnemu postanowieniu...

    27-1-2023
  • Zgoda na dewastację Polany Białowieskiej!

    Wójt Gminy Białowieża, Albert Litwinowicz, wydał dla budowy farmy fotowoltaicznej na Polanie Białowieskiej, mimo że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku odmówiła uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. Zagrożone są siedliska chronionych gatunków, w tym orlika...

    4-1-2023