Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Aktualności

  • Nadleśnictwo Hajnówka nęka przyrodników

    Dziś w Sądzie w Hajnówce odbyła się rozprawa Romana Sołowianiuka – licealisty z Hajnówki oskarżonego przez leśników o złośliwe płoszenie zwierząt w trakcie obserwacji ornitologicznych prowadzonych w Puszczy Białowieskiej.

    15-4-2011
  • Otulina Białowieskiego Parku Narodowego wreszcie bez polowań

    Minister Środowiska 5 kwietnia br. podpisał rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego. Ustanowienie strefy wolnej od polowań w otulinie BPN to kolejny krok ku lepszej ochronie Puszczy Białowieskiej.

    13-4-2011