Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Aktualności

  • Konsultacje zabudowy Polan Białowieskich

    Konsultacje projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża. Projekt zmiany studium zakłada m.in. budowę szeregu nowych obiektów w południowej części Polany Białowieskiej, sąsiadującej z rezerwatem ścisłym Białowieskiego Parku...

    31-8-2007