Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Aktualności

  • Seminarium „Dla ochrony Puszczy Białowieskiej”

    Oddział Podlaski Pracowni zaprasza na Seminarium „Dla ochrony Puszczy Białowieskiej” poświęcone problematyce rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej, możliwości poprawy warunków ekonomicznych i społecznych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

    4-5-2007