Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Aktualności

  • Dla ochrony Puszczy Białowieskiej

    21 lipca 2006 r. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Ewa Junczyk-Ziomecka wręczyła w Pałacu Prezydenckim 18 osobom decyzję Szefa Kancelarii RP o powołaniu w skład Zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i...

    4-8-2006