Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Aktualności

  • Ginie ostatnia dzika Puszcza w Europie!

    „Ginie ostatnia dzika Puszcza w Europie! Wstrzymać wyrąb w rezerwatach Puszczy Białowieskiej!”. Oddział Podlaski Pracowni pikietował na targach „Poleko” domagając się natychmiastowego zaniechania wszystkich cieć w rezerwatach przyrody i drzewostanach pochodzenia naturalnego.

    22-11-2006