Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Kolejne nielegalne polowanie w Puszczy Białowieskiej

DODANE: 2-1-2013

Mieszkająca w Teremiskach dr Nuria Selva z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Sylwestra dzięki krukom trafiła na ślady krwi na śniegu na północ od Teremisek. Okazało się, że w pobliżu nie ma żadnych tropów wilków ani rysi, za to inne ślady m.in. opon samochodowych wskazujące na obecność ludzi. Ślady krwi znajdują się w oddziale 311 AC, co oznacza, że strzał i dochodzenie jelenia odbywało się w rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej.

W ostatnim czasie w Puszczy Białowieskiej ujawniono szereg aktów kłusownictwa lub niezgodnych z prawem przypadków używania broni. Jesienią 2011 r. leśniczy ds. łowieckich z Nadleśnictwa Białowieża – Tomasz Werkowski strzelał w rezerwacie, co tłumaczył koniecznością przestrzelenia broni oraz chęcią zabawy z patrolami Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Również ten sam leśnik został ukarany naganą za dopełnieniem formalności dotyczących rejestracji strzelonej zwierzyny, a wcześniej wjechał autem na teren Białowieskiego Parku Narodowego, by wypatroszyć jelenia zastrzelonego tuż przy granicy parku. Dwa lata temu zastrzelono żubra. Jesienią 2012 r. patrol Stowarzyszenia ujawnił nocne polowanie na jelenia, co jest niezgodne z przepisami. Miesiąc temu na granicy rezerwatu i otuliny Białowieskiego Parku Narodowego ujawniono kolejne nielegalne polowanie.

Jednocześnie służby leśne poprzez m.in. wprowadzanie zakazów wstępu do lasu, czy sądzenie ludzi za przebywanie w pobliżu obiektów łowieckich robią wszystko by ograniczyć kontrolę społeczną i ujawnianie tego typu incydentów [film1, film2].

Ilość zdarzeń o charakterze kłusownictwa ujawnianych w Puszczy dowodzi, że nie są to zdarzenia incydentalne, a raczej myśliwska codzienność. Co gorsza część z nich odbywa się z udziałem pracowników nadleśnictw odpowiedzialnych za sprawy łowiectwa, którzy powinni zapobiegać takim incydentom.

Od kilku lat Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadzi kampanię „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”, której celem jest popularyzowanie jelenich godów nie jako ukoronowania sezonu łowieckiego, lecz jako atrakcji turystyczno-przyrodniczej. Ponadto kampania ma doprowadzić do merytorycznej debaty na temat realnego oddziaływania gospodarki łowieckiej na przyrodę.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Oddział Podlaski
Adam Bohdan, tel. 532 284 313
e-mail: [email protected]

Czytaj również: