Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Leśniczy do spraw łowieckich Nadleśnictwa Białowieża Tomasz W. przed sądem

DODANE: 23-9-2013

Policja skierowała do sądu sprawę dotyczącą polowania w rezerwacie Puszczy Białowieskiej. Odpowiedzialnym za nią jest Tomasz W., leśniczy do spraw łowieckich w Nadleśnictwie Białowieża.

31 grudnia 2012 r. dr Nuria Selva Fernandez z IOP PAN natknęła się na ślady polowania w rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Na miejscu zdarzenia ujawniono ślady wjazdu samochodem i zabrania z rezerwatu zwierzęcia.

Jak się okazało, Nadleśnictwo Białowieża nie uzyskało od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku stosownych zwolnień od zakazów obowiązujących z rezerwacie. Dlatego poprzez polowanie oraz wjazd samochodem na teren rezerwatu naruszono szereg przepisów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Przede wszystkim naruszono zakaz „polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody”.

O naruszaniu przepisów w trakcie polowań w Nadleśnictwie Białowieża poinformowaliśmy Ministra Środowiska, który zlecił Dyrektorowi RDLP w Białymstoku przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Przeprowadzona na zlecenie RDLP kontrola potwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki łowieckiej.

Skutkiem kontroli było m.in. zawieszenie leśniczego do spraw łowieckich, jednak pomimo długiej listy zarzutów Radni Gminy Białowieża uznali, że Tomasz W. powinien pozostać na swoim stanowisku. W tym samym czasie swoje stanowisko stracił Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot poinformowało Policję w Białowieży o naruszeniu przepisów ustawy o ochronie przyrody w trakcie sylwestrowego polowania w rezerwacie. Policja uznając za zasadne zarzuty Stowarzyszenia skierowała sprawę do Sądu Rejonowego w Hajnówce z wnioskiem o ukaranie sprawcy.

Karygodne jest by łowczy Puszczy Białowieskiej, który zajmuje tak ważne stanowisko dopuszczał się przekraczania prawa. Od niego bowiem w dużej mierze zależy stan zwierzyny Puszczy Białowieskiej

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Tomasz W., leśniczy do spraw łowieckich w Nadleśnictwie Białowieża, odpowiedzialny za opisane zdarzenie dopuścił się również w przeszłości szeregu działań sprzecznych z przepisami m.in. strzelał na granicy rezerwatu by przestrzelić broń i zwrócić na siebie uwagę uczestników społecznej akcji „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych” [zobacz film], kontynuował polowania na terenie parku narodowego oraz nie wywiązywał się z obowiązku ewidencjonowania polowań.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68