Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych. Aktywiści Pracowni wracają na rykowisko do Puszczy Białowieskiej

DODANE: 17-9-2011

Od 17 do 25 września na terenie Puszczy Białowieskiej aktywiści Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz miłośnicy przyrody będą obserwować rykowisko jeleni oraz sprawdzać czy przestrzegana jest strefa ochrony zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego. Do czasu wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla planów łowieckich domagamy się powstrzymania polowań na terenie Puszczy Białowieskiej.

Pomimo swojego uroku, rykowisko jest jednym z najbardziej krytycznych momentów w życiu jeleni. W czasie, gdy całą swoją energię i uwagę koncentrują na godach, są obiektem masowych polowań dla trofeum. Rykowisko to także czas śmierci tych zwierząt od kul myśliwych.

W ubiegłym roku, dzięki działaniom Pracowni, udało się doprowadzić do utworzenia strefy ochronnej zwierzyny łownej w otulinie BPN. Obecnie konieczne jest powstrzymanie polowań na terenie Puszczy Białowieskiej do czasu wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla planów łowieckich. Polowania są głównym czynnikiem śmiertelności i bezpośrednio kształtują dynamikę populacji dużych ssaków kopytnych, dlatego mogą mieć negatywny wpływ na przyrodę Puszczy i zachowanie we właściwym stanie ochrony dużych drapieżników (wilka i rysia), dla których kopytne stanowią bazę żerową.

Prowadzenie działalności łowieckiej może potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru Natura 2000. W związku z tym, plany łowieckie powinny podlegać ocenie oddziaływania na środowisko. Jest to wymóg wynikający z polskich i wspólnotowych przepisów o ochronie przyrody:

  • art. 6(3) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
  • art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Znajdujący się na terenie Puszczy Białowieskiej aktywiści Pracowni i miłośnicy przyrody skupią się na podziwianiu rykowiska oraz będą domagać się likwidacji zagrożeń dla zwierząt ze strony myśliwych. Działania aktywistów Pracowni to początek społecznej akcji pod hasłem „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”. Obserwacja rykowiska w Puszczy nie może być uznana za złamanie prawa a tym bardziej za zakłócenie polowań.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, na wskutek działań Pracowni, Lasy Państwowe wzmogły akcje informacyjne pod hasłem „Lasy dla ludzi”, bezskutecznie próbowały doprowadzić do skazania nastoletniego przyrodnika Romka za rzekome płoszenie zwierzyny (oskarżony został uniewinniony od zarzucanych mu czynów wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce z dnia 27 maja 2011 r.). Romek przebywał w lesie w czasie trwania dewizowego polowania.

Lasy Państwowe dokonały także oceny zainteresowania polowaniami na terenie Puszczy Białowieskiej przez myśliwych polskich i zagranicznych, szacując spadek zainteresowania polowaniami na poziomie 40-50%. Myślistwo to znaczący biznes, na co wskazują kwoty za pozyskanie trofeum jeleni.

Leśnicy i myśliwi roszczą sobie prawo do decydowania o tym, kto i kiedy może przebywać w lesie oraz w jaki sposób ma być wykorzystywana dziś i w przyszłości Puszcza Białowieska.

Fragment uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie Romka to kwintesencja tego, w jaki sposób należy myśleć o lasach „lasy są ogólnodostępnym dobrem publicznym. Nie jest dopuszczalne występowanie przez nadleśniczego wobec osób, które się w nim znajdują. Nie jest dopuszczalne by ograniczano ruch po tych lasach, niezależnie od tego czy istnieje konkurencja dóbr, które reprezentują myśliwi”. Wyrok sądu podkreśla, że za wejście do lasu i podziwianie przyrody nie można ponosić odpowiedzialności karnej.

Dziś podkreślamy wartość rykowiska, które powinno być udziałem jedynie jeleni, a nie miejscem polowań dla myśliwych. Zapraszamy wszystkich ludzi wrażliwych na piękno przyrody do podziwiania na żywo rykowiska w Puszczy Białowieskiej i wsparcia akcji „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”.

Lasy są dla wszystkich ludzi, a nie jedynie dla wąskiej grupy myśliwych, którzy w najcenniejszym polskim lesie realizują swoją rozrywkę.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Sylwia Szczutkowska
tel. 512 281 664; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68