Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Lasy Państwowe domagają się zgody na sprzedaż drewna z rezerwatu w Puszczy Białowieskiej

DODANE: 25-6-2014

Lasów Państwowych nie stać na zapewnienie bezpieczeństwa w Puszczy Białowieskiej, dlatego chcą sprzedawać martwe drewno z rezerwatu przyrody im. Władysława Szafera. Pomimo ogromnej ingerencji w procesy przyrodnicze Puszczy, Regionalna Rada Ochrony Przyrody pozytywnie zaopiniowała wniosek leśników.

13 czerwca 2014 r. w Białowieży odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Nadleśnictwo Białowieża zwróciło się z prośbą do RDOŚ o zgodę na wyciąganie i sprzedaż części z ponad tysiąca wyciętych drzew leżących w rezerwacie, natomiast do RROP o pozytywną opinię w tej sprawie. Przypomnijmy, iż drzewa wycięto w tym roku z przyczyn bezpieczeństwa, jednakże pozostawiono je do naturalnego rozkładu dla zapewnienia ciągłości procesów przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej. Nadleśnictwo chce teraz sprzedać martwe świerki z rezerwatu dla uzyskania środków na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.

Nadleśnictwo Białowieża zostało zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w lasach przez Straż Pożarną. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele służb stwierdzili, że nie ma potrzeby wywożenia całych wyciętych drzew a jedynie ich okrzesanie i usunięcie gałęzi. Kłody martwych świerków, pełniące kluczowe w procesach przyrodniczych funkcje, mogłyby pozostać w rezerwacie.

Pomimo tego faktu, zdominowana tego dnia przez leśników i samorządowców RROP większością głosów zaopiniowała pozytywnie możliwość usuwania i sprzedaży drzew z rezerwatu. Jednocześnie, pomimo twierdzeń o braku środków i konieczności sprzedaży drewna z rezerwatu, przeznaczono około miliona złotych z Funduszu Leśnego na kolejne inwentaryzacje dzięciołów w Puszczy Białowieskiej. Corocznie wielomilionowe straty dla Funduszu Leśnego generują również same nadleśnictwa Puszczy, w których zatrudnienie pozostało na niezmienionym poziomie, pomimo znacznego zmniejszenia pozyskania drewna.

Pomimo nierentowności miejscowych nadleśnictw i braku środków na realizację podstawowych zadań, leśnicy sprzeciwiają się powołaniu parku narodowego na całym obszarze Puszczy Białowieskiej, czego domagają się gremia naukowe i przyrodnicze oraz opinia publiczna.

Czytaj również:

Więcej informacji:
Adam Bohdan, tel. 532 284 313