Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Platforma współpracy na rzecz rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej pod znakiem zapytania?

DODANE: 1-3-2011

Wczoraj odbyło się spotkanie członków Rady Programowej projektu pt. „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” o wartości 1,5 mln złotych. Beneficjentem projektu jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce, natomiast jednym z głównych partnerów, licznie reprezentowanym w Radzie Programowej Platformy, Lasy Państwowe.

Choć wspomniane instytucje znane są ze stymulowania sprzeciwu wobec skutecznej ochrony Puszczy, to chętnie sięgają po pieniądze przeznaczone na ochronę przyrody i edukację ekologiczną.

Zgodnie z wytycznymi grantodawcy – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Radzie Programowej „Platformy” powinny się znaleźć przynajmniej trzy organizacje działające w ramach koalicji organizacji pozarządowych na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej:

  • Greenpeace Polska
  • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  • Polska Zielona Sieć
  • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  • Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
  • WWF Polska

Starosta nie zaprosił na spotkanie przedstawicieli Greenpeace Polska. Pozostałe organizacje odmówiły udziału w Radzie Programowej „Platformy”. Poniżej przedstawiamy powody takiej decyzji.

Stanowisko ngos w sprawie rady platformy | PDF

Więcej informacji:
Adam Bohdan, e-mail: [email protected]

Czytaj również: