Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Ministerstwo Środowiska, ale nie ochrony

DODANE: 17-5-2010

Niezwykła decyzja Ministerstwa Ochrony Środowiska podczas siódmego festiwalu filmów dokumentalnych Planete Doc Review. Maciej Waśniewski zapowiedział, że Ministerstwo Ochrony Środowiska podjęło istotne decyzje w sprawie ratowania Puszczy Białowieskiej.

Podczas gali wręczenia nagród na zakończenie siódmego festiwalu filmów dokumentalnych Planete Doc Review, głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Maciej Waśniewski. Relacja z wystąpienia przedstawiciela została zamieszczona na portalu YouTube.

Waśniewski niespodziewanie zapowiedział, że Ministerstwo Ochrony Środowiska podjęło istotne decyzje w sprawie ratowania Puszczy Białowieskiej – wstrzymanie wycinki drzew do 31 lipca tj. do zakończenia okresu lęgowego ptaków oraz plany powiększenia parku narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (obecnie chronione jest jedynie 16% powierzchni Puszczy).

Tymczasem Ministerstwo Środowiska zdementowało decyzje podjęte przez Waśniewskiego i podkreśliło, że jest Ministerstwem Środowiska, a nie Ministerstwem Ochrony Środowiska –„Dodatkowo przypominamy, że obecnie obowiązująca nazwa resortu środowiska to: Ministerstwo Środowiska, nie Ministerstwo Ochrony Środowiska”.

W obliczu zdementowania przez Ministerstwo Środowiska zapowiedzi Waśniewskiego Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wciąż domaga się:

  • objęcia ochroną całej Puszczy Białowieskiej jako park narodowy
  • wdrożenia zakazu prowadzenia wszystkich zabiegów gospodarczych w drzewostanach w okresie lęgowym ptaków
  • ograniczenie pozyskania drewna do 30 tysięcy m3/rocznie tylko i wyłącznie w drzewostanach pochodzących z nasadzeń. Pozyskane drewno powinno trafić na lokalny rynek i w pełni zaspokoić zapotrzebowanie lokalnej społeczności
  • zakazu pozyskania drewna oraz prowadzenia wszelkich zabiegów hodowlano-ochronnych w drzewostanach ponad stuletnich

Do akcji związanej z wystąpieniem przedstawiciela Ministerstwa Ochrony Środowiska, dzisiaj (18.05.2010) przyznał się Greenpeace. Czytaj więcej

Czytaj więcej: